Zinkgruvan Mining i gång igen

Verksamheten i Zinkgruvan Mining är i gång igen, efter fyra dagars stopp. Rökutvecklingen har minimerats och koloxidhalten i gruvan har kontrollerats, och nattskiftet kunde gå på vid midnatt, ett par timmar försenade.
Branden som började natten till i fredags, då en hög med gammalt byggmaterial självantände, och nu ska annat skräp i gruvan spridas ut och täckas över noggrant, för att liknande bränder inte ska uppstå igen. Driftstoppet i gruvan har kostat Zinkgruvan Mining fyra miljoner kronor.