Vad har maxtaxan betytt, undrar Persson i Örebro

Örebro kommun borde titta på konsekvenserna av maxtaxan inom barnomsorgen. Det tycker moderate oppositionsrådet Kent Persson, som skrivit en motion till fullmäktige om saken.
Är det så att barnens vistelsetid har ökat markant i och med maxtaxans införande, så måste politikerna fundera över hur de kan stimulera föräldrarna att minska barnens tid i barnomsorgen, allt enligt Kent Persson.