Cykelväg till transportstaden saknas

Det saknas cykelvägar i detaljplanen för den nya transportstaden i Mariebergsområdet utanför Örebro. Den kritiken lämnar Miljökontoret i sitt remissvar om en ny detaljplan för området.
Miljökontoret skriver bland annat att en gång- och cykelväg längs den Södra Tvärleden är nödvändig eftersom det inte är tillåtet att cykla längs den leden.