Hushåll optimistiska om bostadspriser

Allt fler hushåll tror att priserna på bostäder är på väg att öka. Det framgår av en undersökning som SEBanken låtit göra.
68 procent av de tillfrågade hushållen tror på stigande bostadspriser och det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med förra mätningen. SEBankens analytiker skriver att det dom fortsatt låga boräntorna som bidrar till hushållens inställning om ökade bostadspriser. Omkring 1 000 svenska hushåll har tillfrågats i undersökningen.