SJ inför restidsgaranti

Från och med torsdag denna vecka inför SJ en restidsgaranti. Den innebär att en resenär kan få ersättning om tåget är mycket försenat. Men den kräver att den resande själv driver frågan om ersättning.
Hur stor förseningen behöver vara för att garantin ska gälla styrs av resans längd.Garantin beräknas kosta SJ ungefär 30 miljoner kronor per år.