Vägtullar påminner om gamla tiders grindslant!

En dålig lösning, något av gamla tiders grindslant! Det anser intresseorganisationen Motormännens riksförbund, MRF, om Handelskammarens förslag om vägtullar. Förslaget syftar mtill att få till stånd en omedelbar ombyggnad av E18 genom Mälardalen. Tomas Nilsson på MRF riktar skarp kritik mot förslaget.