Framgångsrik öl- och tobakskontroll

En satsning på att kartlägga och registrera butiker i Örebro som säljer tobak och folköl har varit framgångsrik. Ett trettiotal butiker har anmält att dom verkligen säljer tobak, men det finns också butiker i Örebro som valt att sluta med tobaksförsäljning eftersom de anser att kommunens avgifter är för höga.
Dessutom har en butik anmälts till åklagare eftersom lokalen inte är godkänt för försäljning av folköl. Både försäljning av tobak ochh folköl är sedan något år tillbaka belagt med avgift och kontrollen av ca 150 icke registrerade butiker i Örebro visade alltså att ytterligare ett fyrtiotal sysslade med försäljning utan att ha betalt in avgift till kommunen.