Karin Hallerby till Sörmland

Karin Hallerby, före detta kommunchef i Örebro kommun, blir nu ny länsarbetsdirektör i Sörmland, enligt EskilstunaKuriren. Hon utsågs i dag av regeringen och tillträder sin tjänst under våren. Hallerby är för närvarande generalsekreterare i Hjärt- Lungfonden. Innan dess var hon kommundirektör i Örebro kommun i sex år.