Varannan tjänstebil i Örebro kommun säker

Nästan varannan bil som arbetsgivaren Örebro kommun tillhandahåller för sina anställdas resor i tjänsten, har hög säkerhet,. Men var tionde arbetsgivarbil i Örebro kommun har lägre säkerhet än medelbilen. Det visar Folksams granskning av verkliga olyckor.
Försäkringsbolaget som har undersökt 20 stora arbetsgivares bilpark, sammanlagt 15 000 bilar. Generellt har företag säkrare bilar än myndigheter, vilket kan bero på att företag byter ut sin bilflotta oftare, enligt undersökningen. Landstinget i Dalarna hade flest bilar med låg säkerhet. Företaget Peab hade flest med hög säkerhet.