Skapa säkrare miljöer för barn

Varje år dör runt 100 barn i åldrarna 0 till 17 år, till följd av oavsiktliga och avsiktliga skador, det meddelar barnsäkerhetsdelegationen i ett pressmeddelande idag. Trafiken står för den största delen under hela barn- och ungdomstiden, och risken där ökar markant med åldern. Drunkning, kväkning och våld drabbar främst de yngre barnen.
Det var i oktober 2001 som regeringen tillsatte en Barnsäkerhetsdelegation som skulle titta på barns och ungdomars miljöer ur bland annat säkerhetssynpunkt. Idag överlämnar delegationen sitt betänkande med förslag på hur barns miljöer ska kunna blir säkrare, till barn- och familjeminister Berit Andnor.