Färre bränder i juletid

Antalet bränder under julhelgen har minskat. I julas fick Nerikes brandkår rycka ut till fyra bränder där levande ljus var orsaken. Året innan var det dubbelt så många tillbud.
Även i landet som helhet har antalet julrelaterade bränder minskat. I julas ryckte brankårer ut på 205 bränder som kan relateras till levande ljus, fyrverkerier eller tomtebloss. Året innan brann det på 226 ställen. Minskningen förklaras av Nerikes brandkår med den kampanj som räddningstjänsten driver från den 1 advent till trettonhelgen, där man försöker få folk mer medvetna om riskerna med levnade ljus.