Arbetslösheten ökar i Örebro län

Förra året anmäldes det 25 procent färre nya platser till arbetsförmedlingen, jämfört med året innan. Det skriver Länsarbetsnämnden i ett pressmeddelande. Samtidigt ökade arbetslösheten i länet med 1000 personer. Det är effekterna av telekomkrisen som kom att märkas på arbetsmarknaden.
Länsarbetsdirektör Agneta Roström spår att arbetslösheten kommer att öka även detta år. Det som kan förändra läget är enligt Roström att konjunkturen svänger, vilket kan ske först under 2005 enligt länsarbetsdirektören