Varning för nya smärtmediciner

Socialstyrelsen fortsätter att uppmana läkare att vara försiktiga med de nya smärtmedicinerna, så kallade coxiber.
Magläkare Bengt Curman vid Örebro Universitet sitter med i socialstyrelsens expertgrupp, och han säger att de kommer att göra en uppdatering till hösten, men tills vidare uppmanar de till försiktighet. Flera patienter som har fått det nya preparatet Rofecoxib har drabbats av hjärtinfarkt och slaganfall.