Åtal väntar för Ljusnarsbergs kommun?

En förundersökning om tjänstefel har inletts mot Ljusnarsbergs kommun. Tjänstefelet ska ha begåtts när kommunen trots påstötningar inte lämnade ut en allmän handling till en privatperson, det skriver Bergslagsposten.
Privatpersonen anmäla det inträffade till justitieombudsmannen (JO), och JO har nu kommit fram till att det finns skäl att anta att tjänstefel har begåtts. Vice chefsåklagare Pia Åsberg i Örebro har fått i uppdrag att inleda en förundersökning. Sen det hela inträffade har den aktuella nämnden i Ljusnarsberg omorganiserats, och ingår nu i en stor, gemensam nämnd för de fyra kommunerna i norra Örebro län. Därmed hoppas vice ordförande Karl George Gustafsson att samma sak inte ska kunna hända igen.