Milko tar inte emot bönder från Arla

Det kan bli svårt för de mjölkbönder i Närke, Västmanland och norra Dalsland som vill bryta sig ut ur Arla.
Konkurrenten mejerikoncernen Milko tar inte emot några nya medlemmar, eftersom invägningspriserna då skulle sjunka nu när det är överskott på mjölk. Ett fyrtiotal bönder i bland annat Närke funderar på att lämna Arla, på grund av missnöje med betalningen från föreningen.