Stöd till Kumlapersonalen

De sex kriminalvårdsassistenter som tjänstgjorde på Kumlaanstalten under fritagningen på söndagskvällen kommer att erbjudas särskilt stöd.


Ett kristeam finns organiserat och står redo att ge stöd om så skulle behövas.