Hård kritik mot psykiatrin

Uppdaterad 12:06

Psykiatrin i länet får hård kritik av Socialstyrelsen. Trots att Socialstyrelsen ställt krav på förbättringar återkommer samma brister i nya ärenden konstaterar Socialstyrelsen i ett beslut.

Birgitta Johansson som är psykiatrichef i Örebro läns landsting håller med om att mycket behöver förbättras.

- Det ligger mycket i det de säger. Vi jobbar med ett förbättringsarbete som inte än har gett den effekt som vi avser att det ska kunna få.

Hon tror däremot inte att psykiatrin i Örebro län får ovanligt mycket kritik.

-Jag tror att det här en problematik som många psykiatrienheter har, säger Birgitta Johansson.

Bland annat har Socialstyrelsens granskning visat att psykiatrin fortfarande inte har gemensamma rutiner för hur vården ska dokumenteras.

- Det måste anses synnerligen anmärkningsvärt med hänsyn till att brister i dokumentationen har påpekats av Socialstyrelsen i ett antal beslut dom senaste två åren, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut.