Oro när äldrepsykiatrin läggs ner i Örebro

Den första maj läggs äldrepsykiatrin på Karlakliniken i Örebro ned, som ett resultat av de besparingar som Örebro läns landsting genomför. Men risken är att den kompetens som finns på Karlakliniken för att vårda just äldre människor med en psykiatrisk diagnos går förlorad, det menar personalen.

Patienterna på Karlakliniken ska i framtiden vårdas inom allmänpsykiatrin, och risken är då att de gamla inte får den vård de behöver. Dessutom är det lätt att de gamla glöms bort, eftersom yngre patienter ofta tas mer plats och är stökigare, befarar personalen.


Många patienter känner idag oro inför nedläggningen av äldrepsykiatrin i Örebro, enligt personalen.


Ansvarig chef inom vuxenpsykiatrin, anders Mårtensson, tror inte att patienterna kommer att drabbas av nedläggningen.