örebro

Snöröjning hindrar översvämning

I Bostadsområdet Rynninge i Örebro, som ligger längs Lillån, snöröjs gatorna från de enorma snömassor som kommit i vinter. Kommunen tar till de här åtgärderna för att minimera riskerna för höga vattenflöden nu när snön smälter i allt raskare takt.

Historiskt har området kring Lillån drabbats av enormt höga vattenflöden och översvämningar. Dit vill man inte igen, även om de här åtgärdena inte garanterar att översvämningar uteblir i vår, förklarar Håkan Zaring snöröjningsansvarig på Örebro Kommun.