Länet

Apotek ska ut på franchisetagare

Apoteket siktar på att lägga ut 50 av sina apotek i landet på franchisetagare. De första ska öppna i sommar, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Det är ett sätt att möta den omreglerade apoteksmarknaden

"Erfarenheten visar att franchise skapar ett starkt engagemang hos personalen och bidrar till ökad kundnöjdhet och ett förbättrat resultat", skriver Apoteket.

Övergången ska ske successivt och beräknas vara klar under första halvåret 2011.

I ett första skede kommer ett femtiotal apotek drivas av franchisetagare. Urvalet av apotek för franchisedrift sker under februari 2010.