Sydkraft kör för fullt

på Sydkraft går man på rekordkapacitet för att klara värmen överallt, vilket fungerar i nuläget. Under natten hade man dock bekymmer med en av turbinerna som stoppade under några timmar pga ett instrumentfel.


 


 

I en nödsituation har Sydkraft reservcentraler, men vid ett fullständigt elavbrott, skulle man få stora problem under ett antal timmar, enligt driftchef Bo Skoglund. Det värsta som skulle kunna hända är enligt driftschefen att all drift stoppades. På Sydkrafts krisplan står då sjukhus och vårdhem högst på prioriteringslistan.