Hinseberg bygger nytt

Nu bygger Hinsebergsanstalten om, det handlar om ett nytt bostadshus för de intagna, som ska ersätta fem nuvarande bostadspaviljonger från 60-talet.


 


 


 


 

Det nya huset ska anpassas till den kulturhistoriska miljön ute i Hinseberg, vilket handlar mycket om tex vilken fasad man väljer. Benny Andersson, verksamhetsutvecklare på kriminalvården, säger till Radio Örebro att lösningen är helt suverän både för personal och intagna. De kulturhistoriska hänsynen gör inte bygget dyrare och säkerheten påverkas heller inte enligt Andersson. Genom det nya huset får Hinsebergsanstalten tio nya slutna platser. I nästa årsskifte ska den nya fängelsebyggnaden stå klar!