Läsprojekt i Lindesberg

Just nu pågår ett läsprojekt på Björkhagaskolan i Lindesbergs kommun.

Under tre veckor ägnar sig eleverna i årskurs fem bara åt läsning, förutom idrott, slöjd och musik. Arbetslaget på skolan hävdar att eleverna inte kan bli bra i ämnen som matematik och historia om de inte kan läsa.