Motorförarnas Helnykterhetsförbund föreslår alkolås Örebro kommuns bilar.

Nu föreslår Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF, att Örebro kommun vid alla upphandlingar av transporter - ska kräva att bilarna är utrustade med alkolås.

Krister Haglund, som är MHF:s regionchef i Bergslagen, menar att detta är det enda sättet att stoppa fulla förare, en företeelse som enligt honom finns även bland förare av farligt gods! I en stickprovsundersökning visade sig exemplvis fyra chaufförer vid tre olika åkerier som körde farligt gods vara onyktra.