Funktionshindrades resvägar mer tillgängliga

Vägverket region Mälardalen erbjuder kommunerna i bland annat Örebro län att ansöka om pengar.


Vägverket kan tänka sig att bidra med 50 procent av kommunernas kostnad, men högst 50 000 kronor, om de gör funktionshindrades resvägar mer tillgängliga än vad de är idag.


 

Enligt Lars-Gunnar Olsson, tillgänglighets-rådgivare på Vägverket kan det till exempel handla om att installera ramp på buss eller att plana ut övergångsställen. Fem kommuner fick bidrag i fjol: bland dom KUmla och Karlskoga. I år tänker sig Vägverket att tio kommuner ska få bidrag i regionen