Örebro

Landstinget bra på vaccinering

Landstinget i Örebro län är bra på att vaccinera spädbarn mot leversjukdomen Hepatit. Världshälsoorganisationen WHO vill att alla barn vaccineras för att utrota sjukdomen, men Sverige har valt att inte följa den linjen, utan bara kräva det för riskgrupper.

Ändå vaccineras nio av tio spädbarn i vårt län, medan inte ens två av tio spädbarn vaccineras av andra svenska landsting, enligt ett läkemedelsbolag.

90 procent av alla spädbarn i Örebro län vaccinerades mot leversjukdomen Hepatit B.

Siffrorna kommer från Läkemedelsbolaget GSK.

1997 beslöt världshälsoorganisation , WHO, om allmän barnvaccination med hepatit B för att utroda sjukdomen, men Sverige valde att inte följa den linjen. Socialstyrelsen rekommenderar vaccination av riskgrupper.