Hällefors

Utbildningen Fidu räddad

Den förberedande industridesignutbildningen, Fidu, i Hällefors är räddad. Framtiden för utbildningen som har drygt 30 elever har varit osäker efter att Formens Hus AB gått i konkurs nyligen.

Men nu har Myndigheten för yrkeshögskolan gett sitt klartecken till att betala ut statsbidraget för utbildningen till Stiftelsen Formens Hus istället, så att utbildningen kan drivas vidare.