örebro

Nyanlända får redan information

Enligt ett nytt förslag ska alla nyanlända flyktingar få en kurs i hur det är att bo i Sverige. Men i Örebro erbjuds alla nyanlända redan en sådan kurs.

När Erik Amnå lämnade in Samhällsorienteringsförslaget till integration och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni var en av huvudpunkterna att nyanlända flyktingar ska få gå en kurs om det svenska samhället.

Kursen ska vara minst 60 timmar och ta upp saker som är viktiga att veta. Men redan ny finns en sådan kurs i Örebro.

– När man kommer till ett nytt land och en ny kultur finns det många saker som ser annorlunda ut än mot det landet man kommit ifrån. Och för att komma in i samhället så fort som möjligt är det viktigt att man tar del av de strukturer och samhällsenheter som finns, säger Lena Hansson som är planeringschef på Örebro Kommuns avdelning för språk och framtid.

I Örebro har kursen Steget in varit en del i kursen Svenska för invandrare. Den är uppdelad i fyra delar där man i lär sig om det nya landet, rättigheter och skyldigheter, hälsa och arbetsmarknaden.

När SR Örebro träffar deltagarna är det på studiebesök på rådhuset. Karolina Wallström jobbar som partisekreterare på Folkpartiet och har till uppgift att prata om hur staden och kommunen fungerar.

– Det är väldigt lite information man hinner få ut när de är så många språk som pratas, säger hon.

De 22 deltagarna kom till rådhuset tillsammans med åtta tolkar som översatte till deltagarnas modersmål.

Karolina Wallström tycker att det är svårt att veta på vilken nivå man ska lägga informationen.

– Det är svårt. Jag lägger mig på en låg informationsnivå för blir det för krångligt begriper man inte och förstår man inte så kanske man inte vill fortsätta att söka information, säger hon.

Varje år är det ungefär 500 personer som går igenom kursen.

Andreas Ericson
Andreas.b.ericsson@sr.se