Rudbecksskolan - örebro

Elever fick positiva besked

Eleverna på Rudbecksskolan fick delvis positiva besked av gymnasienämndens ordförande, moderaten Lotta Olsson. När hon besökte skolan på torsdagen berättade hon att en ny stor utredning ska göras innan det beslutas om gymnasieskolans lokaler.

Dessutom får Rudbecksskolan behålla "borgen" i stället för e-huset när skolans lokaler minskar. Något som uppskattade av de flesta eleverna skriver Nerikes Allehanda.

Även socialdemokraten Tomas Esbjörnsson var på besök på Rudbecksskolan. Han menar efter sina samtal med lärarna att kommunledningen i Örebro förbisett viktiga fakta och argument, när de beslutat om Rudbecksskolan.