Länet

Dags att koppla hunden

Sedan i början av månaden så får inga hundar springa lösa i områden där det finns vilt. Svenska Jägareförbundet uppmanar nu alla hundägare, oavsett om de har jakthundar eller inte, att koppla hunden.

Anledningen är att man ska hindra hundarna från att jaga djuren, speciellt nu när det har varit en så hård vinter och de har haft det svårt med att ta sig fram och hitta föda.

I lagen om tillsyn över hundar och katter, § 16, står det att under tiden 1 mars - 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i mark där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Överträdelser kan medföra böter.