Moderaterna anmäler Skolverket

Sten Tolgfors, moderat riksdagsledamot från Örebro län, anmäler Skolverket till Barnombudsmannen. Tolgfors vill att BO ska granska om det är rätt av Skolverket att intervjua barn utan deras föräldrars medgivande, när verket gör inspektioner. Men Skolverket tar lugnt på anmälan. Enligt Per Bergdahl, på Skolverket, intervjuar man alltid barn för att få deras perspektiv på problem vid skolorna.

Sten Tolgfors, som är moderaternas talesman i skolfrågor, undrar om det är i enlighet med barnkonventionen. Bakgrunden är den inspektion som Skolverket gjorde på regeringens uppdrag nyligen, bland 25 religiösa friskolor. Vid inspektionen, som var oanmäld, förekom, enligt Tolgfors, att Skolverkets inspektörer intervjuade barn ute på skolgården. Han konstaterar att det finns en poäng att prata med barn när det handlar om misstänkta missförhållanden på en skola, men den misstanken fanns inte i fallet med friskolorna. Skolverket väntar nu på att få höra vad barnombudsmannen säger, men enhetschef Per Bergdahl tar lungt på kritiken. Enligt honom vore det tjänstefel av Skolverket om inspektörerna inte pratade med barnen, för att även få med elevernas perspektiv när en skola inspekteras.