Kulturpengar för skolbarn saknas i Örebro

Musik, teater och andra kulturaktiviteter för skolelever går en oviss framtid till mötes, när Örebro kommun måste spara. Än så länge har inte politikerna bestämt sig för hur de ska göra med kulturbidraget. Diskussioner pågår berättar Marie Wirde,  vänsterpartist och vice ordförande i Örebro kommuns Kultur- och medborgarnämnd. Men hon menar att Länsteatern och Länsmusiken måste ta ett större ansvar för elevernas kultur.