150 asylsökande behöver boende

Den allra största delen av den nuvarande flyktingförläggnigen i Hallsberg ska läggas ned. Och de fem anställda är oroliga för att förlora sina jobb. Det kan, enligt enhetschef Stefan Wedin på Migrationsverket, bli tal om uppsägningar. Ovissheten om vad som ska hända är stor. Även de boende är oroliga. 150 asylsökande behöver någonstans att  bo. Stefan Wedin hoppas att de flesta kommer att kunna flytta till andra förläggningar i länet. Förläggningen försvinner, när bostadsbolaget Hallbo river lägenheter, för att få ordning på sin ekonomi. Enligt Arne Pettersson, vd på Hallbo, ser inte företaget Migrationsverket som en säker hyresgäst, behovet skiftar från år till år.