SJ överklagar ensamarbete och kör vidare

Trots att Arbetsmiljöverket har förbjudit ensamarbete på motorvagnståget Regina, fortsätter SJ att köra det med enbart lokförare ibland. Reginatågen går på sträckor i Bergslagen, Mälardalen och Västsverige. Det här protesterar SEKO-facket emot. Enligt Ulf Oscarsson, ordförande för Seko:s Eskilstuna och Västerås-klubb, handlar det bland annat om passagerarnas säkerhet.

Men enligt Mats Wilhelmsson, SJ:s chef för regionaltrafiken, är det säkert att åka med reginatågen. Anledningen till att vissa turer är ensambemannade är brist på personal. SJ har överklagat Arbetsmiljöverkets krav från i december och har till den 15 februari på sig att lämna in grunderna för sitt överklagande.