Fler färdigbehandlade kvar på USÖ

Trycket på vårdavdelningar på Universitets sjukhuset i Örebro har ökat den senaste tiden när allt fler patienter ligger kvar på avdelningarna trots att de är färdigbehandlade. Det är främst Örebro kommuns patienter som inte tas hem efter behadling eftersom kommunen inte har platser åt dem.