karlskoga

Besked om bidrag till Ria dröjer

Härberget Ria i Karlskoga är fortfarande utan bidrag från kommunen. Det togs inget beslut om bidrag under kommunstyrelsens möte i går.

Kommunalrådet Nina Lajtila säger att ärendet har skickats vidare till socialnämnden för vidare utredning.

På grund av ombyggnadsplaner i Karlskoga centrum måste Ria byta lokaler, men har inte råd. Får de inget bidrag från kommunen finns risken att de måste lägga ner verksamheten.