Trefilig väg på Norrköpingsvägen

Vägverket har presenterat en plan för att bygga om den sju kilometer långa delen av riksväg 51 mellan Almbro och Örebro universitet till en mötesfri, trefilig väg.

Sträckan är svårt olycksdrabbad och en ombyggnad skulle halvera antalet döda och svårt skadade. Enligt vägverkets utredning är en ombyggnad samhällsekonomiskt lönsam, speciellt just nu när det ändå är dags att lägga på ny beläggning och göra om målningsarbetena på vägen.