Många unga utan jobb

Arbetsmarknadsläget i Örebro har, liksom i stora delar av landet, försämrats under den senaste tiden. Och en av de mest drabbade grupperna är de långtidsarbetslösa ungdomarna som ökat till antalet under hösten, det konstaterar arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Nu ska arbetsmarknadsnämndne göra en kraftig satsning för att få ner långtidsarbetslösheten bland ungdomar. Kommunen och Arbetsförmedlingen ska finnas under samma tak, och öka sitt samarbete för att fler ungdomar ska få hjälp med jobb.