karlskoga

PCB-tomt måste akutsaneras

Den så kallade PCB-tomten i Karlskoga måste saneras omedelbart. Det framkommer efter att Naturvårdsverket gjort en bedömning.

Risken för spridning av miljögifter är större än vad en konsult tidigare bedömt, det skriver Karlskoga kuriren. Enligt Naturvårdsverket ligger nu tomten i den högsta riskklassen och kräver akut sanering.