Örebro

Sfi i Örebro får beröm

Örebro kommun erbjuder en sfi-utbildning av mycket hög kvalitet. Det skriver Skolinspektionen i en ny rapport.

Sfi, eller svenska för invandrare, i Örebro kommun får mycket beröm i rapporten, men även en del kritik.

Bland annat skriver Skolinspektionen att kommunen ska vidta åtgärder så att lärarna tar hänsyn till de studerandes olika intressen, och att de som går på sfi ska kunna kombinera sina studier med studier på grundläggande gymnasial nivå.

Örebro kommun ska skicka  in en skriftlig redovisning på de vidtagna åtgärderna till Skolinspektionen senast den 1 september i år.