Inga nybyggen kring flygplatsen - boende protesterar

Politikerna vill stoppa nybyggandet och förhindra att folk bosätter sig permanent i bullerområdet kring Örebro Flygplats. Nu protesterar dom som äger fastigheter inom området, och menar att det här inskränker på äganderätten och riskerar att utarma landsbygden.


700 fastigheter ligger inom den två och en halv mil långa och tre kilometer breda bullerzonen, och den enda information som fastighetsägarna har fått är genom en annons i lokaltidningen.


Enligt Arne Bergquist, som är socialdemokrat och ordförande i byggnadsnämnden i Örebro, så är en annons fullt tillräckligt eftersom man annars skulle få skicka brev till så många berörda.


På torsdag hålls ett informationsmöte för fastighetsägarna, men eftersom sista dagen för att komma med synpunkter på förslaget om byggstopp är i morgon, onsdag, är det inte säkert att fastighetsägarnas synpunkter kommer kunna påverka beslutet.