"omöjliga" sparkrav i skolan

På Lillåns skola i Örebro ska man spara 1,7 miljoner kronor i år - ”Fantasisummor” säger lärarna som inte ser någon möjlighet att klara sparbetinget. Redan i förra årets nedskärningar tvingades skolan göra sig av med två elevassistenter, en specialpedagog och hälften av lärarnas kompetensutvecklingspengar.
Enligt Mikael Enocksson, lärare och ledare för ett av skolans arbetslag, är gränsen nu nådd för hur mycket man kan spara. Större klasser och gammaldags katederundervisning utan läromedel, där eleverna bara har papper och penna, är enda utvägen, menar han och hans kollegor, och det är inget alternativ i en modern skola. Dessutom drabbar det de elever som är svagast och behöver mest stöd. Lärarna på Lillåns skola har skrivit en konsekvensbeskrivning om sparkraven och planerar en uppvaktning av de ansvariga i skolnämnd nordväst. Det hoppas de ska ge mer resurser.