Moderaterna: Bra med sponsrade golfbollar

Det är bra att den politiska ledningen i Örebro gör det möjligt för sponsring av kommunal skolverksamhet. Det menar moderate oppositionsrådet Kent Persson. Detta sedan det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten beslutat att sponsra Mellringeskolans nya profilering mot golf.

Örebroporten kommer att stå för bollarna i golfundervisningen. Kent Persson förväntar sig nu att kommunledningen erbjuder fler företag, även privata, att delta i sponsringen av kommunal verksamhet.