Flygplatsprotester gav resultat

Örebro kommun backar efter protester från fastighetsägarna som bor kring Örebro flygplats. Byggnadsnämnden vill stoppa all ny bebyggelse och motverka permanentbosättning inom ett område som sträcker sig över 2,5 mil från Närkes Kil i norr till kommungränsen i söder.

700 fastigheter i Örebro kommun och ett 40-tal fastigheter i Kumla och Lekebergs kommun berörs och fastighetsägarna har framfört kritik mot att de inte fått tillräckligt med information och tid på sig att komma med synpunkter. Byggnadsnämnen förlänger nu sista dagen för att komma in med protester och synpunkter på förslag till den 18 februari.