"Polisstationen behövs nära Kumlaanstalten"

Det måste finnas en polisstation i närheten av Kumlaanstalten, för att förhindra att rymningar liknande den som skedde häromveckan händer igen. Det säger Johan Pehrson, riksdagsledamot för folkpartiet och ordförande i justitieutskottet, som reagerar mot att Sydnärkes nya huvudpolisstation föreslås ligga i Hallsberg.

Johan Perhson säger att han utgår från att polisledningen Örebro för en dialog med rikspolisstyrelsen om var huvudpolisstationen ska ligga, eftersom polisen inte kunde rycka ut i tid när de tre fångarna rymde från Kumlaanstalten.