Skolprofiler i Örebro hotas av nedläggning

Konkurrensen från friskolorna har fått de kommunala grundskolorna att profilera sig alltmer för att locka till sig elever. I Örebro kommun finns hela 14 skolor med sammanlagt 24 olika profiler, t ex dans, ridning, engelska och fotboll.

Och antalet profiler ökar för varje läsår. Nu vill de ansvariga i kommunen bromsa utvecklingen eftersom profilerna har blivit för många och skolorna i vissa fall konkurrerar med varandra.


Inga-Lill Nilsbert, programchef för Barn- och utbildning, har tagit initiativ till en heldag idag om profilering där samtliga åtta skolchefer kommer att delta. Mötet kan enligt Inga-Lill Nilsbert resultera i att vissa skolor mister sina profiler, medan andra skärper till sina eller skapar helt nya.