Masterclass i Ställdalen

Unga sångstuderande kommer i sommar att kunna utbilda sig i Ställdalen under en så kallad Masterclass-vecka. Utbildningen äger rum i det nyetablerade Kulturhuset och sånglektionerna blir öppna för publik - och leds av amerikanske tenoren Dan Marek som bland annat sjungit på anrika Metropolitan i New York.

Det är Musikhögskolan och Kulturcentrum, Ljusnarsberg som håller i utbildningen tillsammans med Universitetet i deras satsning på konst, mat och musik i Bergslagen. Ett 15-tal sångare, avancerade sångstuderande eller yngre proffesionella, kommer att höras i Ställdalen andra veckan i augusti.