Ökande ungdomsarbetslöshet

Dubbelt så många ungdomar i Örebro kommun är långtidsarbetslösa idag, jämfört med för ett år sen, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen.Idag är 260 ungdomar i Örebro kommun långtidsarbetslösa - jämfört med 140 för ett år sedan. Trenden går åt samma håll både i länet och i hela landet. Inte ens okvalificerade jobb går att få: på varje ledigt jobb söker i snitt mer än 400 personer