Örebro-bråk om asylpolitiken

Socialdemokratiska kommunalrådet Carina Dahl i Örebro stöder en asylpolitik som tar ifrån de asylsökande ansvaret och viljan att skapa sig ett eget liv, det tycker folkpartiets oppositionsråd Staffan Werme.

De båda har olika synpunkter i frågan om de asylsökande själva ska få bestämma var de ska bo under asyltiden.


Ett socialdemokratiskt förslag hindrar de asylsökande utan familj i Sverige från att bosätta sig i bland annat Malmö, nåt som Staffan Werme reagerar starkt emot att Carina Dahl ställer sig bakom.


Carina Dahl vill lyssna på de större kommuner som haft problem, som Malmö, och menar att många mindre kommuner har lyckats bättre med att ta hand om de asylsökande. Hon poängterar att det bara handlar om tiden när de är asylsökande och att asyltiden dessutom ska kortas ner.