Vill hålla SD borta från makten

(Uppdaterad kl. 15:50) De flesta politiska partier i Örebro län kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att utestänga Sverigedemokraterna i valet i höst. Det visar en enkätundersökning som Sveriges Radio har gjort.

- Vi får inte ge luft under vingarna åt extrema högerkrafter, säger centerpartisten Karl-Arne Löthgren i Lindesberg. Vi är demokratiska partier vi andra och vi ska jobba vidare på att stärka demokratin.

Karl-Arne Löthgren (C) kan till och med tänka sig att samarbeta med huvudmotståndarna i Lindesberg, Socialdemokraterna, för att hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande.

- Det kan bli så, säger han. Det är viktigt att vi stänger ute dem som är odemokratiska.

Övervägande majoritet

De flesta av de som svarat på Sveriges Radios enkät, håller med Centerpartisten Karl-Arne Löthgren i Lindesberg. Hela 79 procent av partiordförandena i länet, kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna för att stänga ute Sverigedemokraterna.

Men det finns också enstaka som svarat nej på frågan, närmare bestämt fem procent. En av dem är miljöpartisten Agneta Nilsdotter i Lindesberg.

- Jag tycker att man ska behandla alla demokratiskt, säger hon. Vi är demokratisk församling och jag tycker inte att man på förhand ska utesluta någon.

Samtidigt poängterar hon att Miljöpartiet inte har någon avsikt att söka något samarbete med Sverigedemokraterna efter valet.

Ingen överraskning

Hur känns det då för Sverigedemokraternas länsordförande, Daniel Spiik, att höra hur partierna resonerar?

- Jag är ju inte förvånad, säger Daniel Spiik, för det går ju lite prestige i att ta så långt avstånd från oss som möjligt, istället för att inse att det finns bekymmer i samhället.

Daniel Spiik säger att han tror att väljarna kommer att bli besvikna när de hör att de övriga partierna är beredda att överge sina kärnfrågor bara för att hålla SD utanför.

- Jag tror att det kommer att straffa sig på lång sikt för partierna, säger han, eftersom folk kommer att uppfatta det som odemokratiskt att stänga oss ute.

Rätt att stänga ute

Men det är ingenting som bekymrar Centerpartisten Karl-Arne Löthgren i Lindesberg.

- Får svenska folket klart för sig vad Sverigedemokraterna går för, då ska det inte vara någon risk, säger han. Vi måste kunna ha rätt som demokratiska partier att tala om vad vi tycker om dem.